LET’S START WITH……….

Mực Chiên Giòn – Crispy Squid $10.5

Bánh Bao kẹp Tofu – Tofu Bao Bun (1 pc) $5

Bánh Bao Kẹp – Bao Bun (1 pc) $7

Grilled Vietnamese Ham $10

Gỏi Cuốn Chay – Vegan Summer Rolls (3 pcs) $8

Nem Nướng – Pork Mince Skewers (6 pcs) $10

Chả Giò Chay – Vegan Spring Rolls (3pcs) $7.5

Chả Giò – Spring Rolls (3 pcs) $9

HAVE YOU TRIED THE………

Bún Bò Huế – Hue Spicy Beef Noodle $18

Phở Đặc Biệt – Combination Pho/ Vietnamese Noodle Soup $19

Phở – Pho/ Vietnamese Noodle Soup $17

Gỏi Tofu – Tofu Salad $14

Gỏi – Beef/ Chicken Salad $14

Bánh Mì Nấm & Tofu – Tofu & Mushroom Vienamese Baguettes $8

Bánh Mì – Vienamese Baguettes $9

OMG, SO INTERESTING……..

Pho/ Hue Spicy Beef Noodle Challenge $22

WE HAVE SOME….

Phở xào Hải sản – Seafood Stir fry Rice Noodle $19

Phở xào – Stir fry Rice Noodle $17

Phở xào Tofu – Tofu Stir fry Rice Noodle $15

Cơm chiên hải sản – Seafood Fried Rice $19

Cơm chiên – Fried Rice $17

Cơm chiên Tofu – Tofu Fried Rice $15

Cơm bò lúc lắc- Shaking Beef w/ Rice $20

Mekong Cari Hải sản – Seafood Mekong Curry $19

Mekong Cari – Mekong Curry $17

Cơm – Rice $17

Bún Đặc Biệt – Combination Vermicelli $19

Bún – Vermicelli Salad $17

Bún Nấm Tofu – Tofu & Mushroom Vermicelli Salad $15

DON’T FORGET TO ORDER……..

Mochi Ice Cream $6

Ice Cream $8

Soft Drinks

Vietnamese Drip Filter White Coffe Hot/Cold w/ Condensed Milk $5

Vietnamese Drip Filter Black Coffe Hot/Cold $4.5

Lemon, Lime & Bitters $4

Ginger Beer $4

Coke/ Coke No Sugar/Sprite/ Lemon & Paeroa $3.5

Xim Coconut juice $4

Apple, Mango & Pineapple juice $4

Apple juice $4